vcc

Tahukah Anda?

 

 

68tahukahanda

Walaupun mempunyai
perkataan RACUN, Pusat
Racun Negara (PRN)
bukanlah pihak berkuasa
yang membuat, mengawal
atau mendaftarkan racun di
negara ini.

logo prn

Sebaliknya, PRN adalah
pusat perkhidmatan
bagi mendapatkan
maklumat ubat dan
racun serta pengurusan
kes keracunan. PRN juga
menawarkan perkhidmatan
analisa bahan kimia melalui
makmal toksikologi.

 

  • Hits: 166

Pusat Racun Negara
Universiti Sains Malaysia
11800 Penang
Malaysia

telephone handset blue icon small : +604-653 2265
blue email box circle png smallprnnet@usm.my
Admin Login