Skip to main content

vcc

Tahukah Anda?

Oleh: natrah@usm.my

 

68tahukahanda

67tahukahandaPRN

Pada tahun 2005, PRN telah bekerjasama dengan Cancer Council Victoria, Australia, Institut Kanser Taman Roswell di Buffalo dan University of Waterloo Kanada untuk melaksanakan kajian Kawalan Tembakau
Antarabangsa (ITC) di Malaysia. Kajian enam (6) fasa ini telah dilaksanakan secara serentak di 29 buah negara seluruh dunia sehingga tahun 2015. Dapatan kajian ini telah:

  • Berjaya meyakinkan kerajaan untuk mewajibkan paparan Amaran Kesihatan Grafik pada bungkusan/kotak rokok.
  • Membantu Kerajaan dalam mewartakan kawasan awam yang bebas rokok termasuk kemudahan awam.
  • Mencadangkan kenaikan cukai tembakau dan harga rokok setiap tahun untuk mengekang penjualan hasil tembakau.
  • Larangan pengiklanan dan promosi semua produk tembakau di media massa.
  • Penubuhan Talian Bantuan dan Talian Berhenti untuk membantu masyarakat umum yang ingin berhenti merokok.
  • Kejayaan pelaksanaan “Melaka Bebas Asap Rokok.
  • Pulau Pinang dan Johor berusaha untuk melaksanakan negeri bebas asap rokok dengan bantuan dengan PRN.
  • Menjadikan Universiti Sains Malaysia sebagai institusi pengajian tinggi pertama yang menerapkan “kampus bebas tembakau” yang komprehensif dengan dasar dan sokongan untuk menggalakkan warganya berhenti merokok.