Skip to main content

vcc

Pemasaran dan pemonitoran pos pemasaran

Oleh: natrah@usm.my

Apabila sesuatu ubat dipasarkan, ahli farmasi bertanggungjawab menentukan bahawa sesuatu yang diberikan kepada pesakit atau pengguna benar-benar selamat. Perhatian ini penting kerana pada peringkat awal pembentukan sesuatu ubat, ujian yang dilakukan hanyalah melibatkan sampel pesakit yang terhad. Oleh itu, apabila bilangan pengguna meningkat serta ubat digunakan untuk tempoh masa yang panjang, terdapat kemungkinan timbulnya kesan mudarat ubat yang belum diketahui. Sebagai contoh, ubat penghalang beta, iaitu proktolol diluluskan untuk dipasarkan pada awal tahun 70-an berdasarkan ciri pengurangan denyutan jantung. Semasa ubat ini berada di pasaran, beberapa kesan mudarat ubat tersebut muncul seperti konjunktivitis dan kerosakan kornea yang membawa kepada penglihatan menjadi buta akibat penggunaan ubat ini untuk jangka masa lama. Berdasarkan munculnya kesan mudarat, maka ubat tersebut telah ditarik keluar daripada pasaran.

Daripada contoh yang diberikan, apabila sesuatu ubat berada di pasaran, proses pemonitoran dilakukan untuk mendapatkan kesan ubat daripada bilangan pesakit yang lebih besar. Selain aspek kesan ubat, seseorang pengguna mungkin juga menghidapi pelbagai komplikasi penyakit yang memerlukan pengambilan beberapa jenis ubat. Apabila keadaan polifarmasi ini timbul, maka persoalan tentang interaksi ubat menjadi mustahak dan keserasian ubat dengan kehadiran ubat-ubat lain perlu diperiksa. Interaksi ubat dapat berlaku dari segi gangguan dalam proses penyerapan dan ubat-ubat lain, persaingan terhadap tapak pengikatan protein didalam serum, perubahan metabolisme ubat dan persaingan proses ekskresi ubat lain. Semasa peringkat pemasaran ubat, kemungkinan interaksi ubat berlaku harus juga diberi perhatian oleh ahli farmasi.

Maklumat ubat juga penting semasa peringkat pemasaran ubat. Maklumat ubat yang tepat berkenaan dengan mekamisme tindakan ubat, kegunaan ubat dalam rawatan, dos ubat yang disyorkan untuk rawatan, profil farmakokinetik dan kesan sampingan yang mungkin timbul berguna bagi membantu para pengamal perubatan menimbang rasional pemberian ubat kepada pesakit. Untuk pesakit pula, maklumat ringkas yang menerangkan tujuan pengambilan ubat serta cara penggunaan ubat dan seterusnya kesan maksimum ubat dapat juga diperoleh. Dalam usaha mengurangkan pemasaran ubat tiruan, rupabentuk serta ciri keselamatan yang terdapat pada sediaan drug seharusnya disampaikan kepada masyarakat supaya usaha menipu masyarakat dengan sediaan tiruan dapat dicegah.

Ubat tiruan yang terdapat di pasaran boleh juga dikenalpasti melalui aktiviti pos pemasaran. Melalui persampelan ubat secara rambang di pasaran berserta dengan analisis kandungan sediaan di makmal, keluasan masalah ini dapat ditentukan supaya langkah bersesuaian dapat dijalankan. Sebagai mencegah aktiviti ini daripada berlaku lagi pada masa hadapan, peruntukan undang yang terbabit dalam aktiviti pemasaran ubat tiruan seeloknya dipisahkan dari barangan tiruan lain untuk menunjukkan kepentingan pencegahan ubat tiruan dari menyebabkan kesihatan terjejas atau kehilangan nyawa. Sebagai perbandingan peruntukan Seksyen 31A dari Akta Perihal Dagangan 1972 yang berkaitan dengan ubat tiruan hanya mengenakan hukuman maksimum RM250,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali adalah tidak memadai melihat kepada potensi sesuatu ubat tiruan tersebut boleh mengakibatkan kesihatan pengguna terjejas secara berkekalan atau kematian pengguna. Walaupun demikian, pengguna haruslah ingat bahawa melalui perolehan maklumat yang lengkap dari sumber yang bersesuaian sebelum mengambil sesuatu ubat seperti dalam hal pengubatan sendiri dapat sekurang-kurangnya mencegah pengguna dari ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.